Viktige skjema du trenger

Alle skjema sendes i retur som pdf-format med lagets prosjektnr påskrevet.
Refusjonsskjema mailes direkte til regnskapskontoret: freidig@uni24.no
Innbetalinger av egenandeler/coachpakker gjøres direkte til fotballavd konto: 4200 35 73790