Ungdomsfotball

Ungdomsfotballen i Freidig skal skape en trygg og utviklende arena for ungdommene. Ungdommene får muligheten til å bli så gode de ønsker. Det gjøres gjennom medbestemmelse, differensiering, hospitering og en inkluderende aktivitet.

Differensiering i Freidig betyr at utøvere får tilbud om tilpasset aktivitet ut fra ferdigheter, interesse, modning og innsats. Det betyr at vi skal tilrettelegge aktivitetstilbudet både for de som har et høyt ferdighetsnivå, og de som ikke har det. Det er viktig at spillerne opplever mestring på trening og i kamper, og opplever å få utfordringer de kan takle, og overvinne. Det skaper mestring, prestasjonsfølelse og trivsel.

Hospitering er et viktig virkemiddel for at spillerne skal få utfordringer tilpasset individuelt ferdighets- og ambisjonsnivå. Det er imidlertid store fysiske forskjeller mellom barn i samme årsklasse, både fysisk og mentalt, noe som er viktig å ta hensyn til i vurderingen av hvorvidt hospitering er egnet. Hospiteringsskjema er vedlagt.

Freidig differensierer ikke kjønnene på treningsmengde.