Sportslig plan

Sportslig plan er grunnpilaren for aktivitet i Freidig Fotball. Den er bygget på egne verdier og NFFs prinsipper for god aktivitet og idrettsglede for barn og ungdom. Vi har hentet ut utdrag som ligger på forskjellige sider og planen finnes i sin helhet vedlagt på denne siden. 

Bruksanvisning sportslig plan: 
Sportslig plan er og skal være selvforklarende. Sportslig gruppe skal revidere planen i 2019, så kom gjerne med konstruktive innspill til planen. Klubben ønsker at trenerne har forankret sitt sportslige opplegg med bakgrunn i planen, slik at det blir en rød tråd gjennom aktiviteten. 

Det er selvsagt ikke påkrevd å kunne sportslig plan utenat, men all aktivitet skal være i henhold til planen og Freidigs verdier. Vi anbefaler derfor at trenerne årlig oppdaterer seg på innholdet i planen. Den vil også være til god hjelp og skal kunne svare på mange utfordringer som kan oppstå. Dere kan trykke på hvert enkelt kapittel for å hoppe direkte til det.