Nyttig informasjon

Her kommer annen nyttig informasjon som kan påvirke aktiviteten i Freidig Fotball. 

Freidig Fotball har 2 fast ansatte som har ulike prosentstillinger inn mot fotballavdelingen for å sikre god drift. Brynjar og Mona har kontorer i 2.etasje på Freidighuset. Henvend dere gjerne til de hvis det er noe dere lurer på.
Brynjar (mobil: 970 90 376) jobber 50% for Skandia Cup og 50% for fotballavdelingen hvor han har ansvar for baneplan, sportslig aktivitet, rekruttering/oppstart nye lag, Tine Fotballskole, sone cuper, sponsormarked mm.
Mona (mobil 959 01 410) jobber 20% Skandia Cup og 40% for fotballavdelingen med ansvar for medlemsregistrering/overganger/forsikringer, regnskap, booking lokaler, kunstgressanlegget, inkludering, støtteordninger, utstyr, dugnader mm.