Ny trenerveileder ansatt

Vi har gleden av å presentere vår nye mann med på laget vårt: Bjørn Erik Dragsnes starter opp hos oss i disse dager. Han vil kontakte alle våre lag i tiden fremover. De eldste kontaktes først og de yngste etter hvert som treninger starter etter påske.

Oppgavene hans vil bl.a. være, bidra inn i Sportslig Utvalg, oppdatere Sportslkig plan, følge opp alle lag, oppstartsmøter og oppstarts-treninger for 6-åringene, bidra inn i TreningsCamp, Freidig X-tra og Tine Fotballskole samt bistå i Trenerforum. All info legges nå inn i et felles Årshjul for klubb/krets som skal samle mest mulig av vår aktivitet. Info kommer i januar.

Kontaktinfo:

Mail: bjorn.dragsnes@gmail.com

Mobil: 902 51 449

 • Spillerkarriere (Senior)
  • Vanvik IL (4 og 3.div)
  • FK Kvik  (4 og 3.div)
  • Nidelv IL   (3 og 2.div)
  • National    (2.div)   

 • Trener
  • Trond G8             1995
  • FK Kvik                 2003 – 2004 
  • Flatås G94           2004 – 2010
  • Flatås G99           2009 – 2015
  • Byåsen IL G16     2016
  • Byåsen TF            2017 – 2018
  • Flatås Senior       2018 – 2020
 • Veileder Grasrottrenerkurs  C-Lisens – Trøndelag Fotballkrets
  • Trenerveileder Flatås IL

Kompetanse:
Fotball TRENER-II (UEFA B-lisens)

Fotball UEFA B-lisens

Fotball NFF Grasrottrener

Fotball NFF Barnefotballkvelden

Fotball NFF Ungdomsfotballkvelden

Fotball NFF Veileder Grasrottrenerkurs
Fotball NFF Spillerutvikling B