Kampverten

Kampverten er det viktigste enkelttiltaket for Fair Play og oppfølging i praksis. 

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen med tanke på Fair Play og sørge for at kamplederen(e) får tilstrekkelig med støtte. Vi anbefaler at denne rollen går på rundgang blant lagets foreldre slik at alle blir kjent med kamparenaen og rollen i sin helhet. Det er lagets ansvar å sette opp kampverter.  

Vedlagt på denne siden finner dere et dokument med kampvertens viktigste oppgaver.