Fotball i Freidig

Freidig Fotball er alltid åpen for nye spillere og vi ønsker alle barn og unge velkommen til å spille fotball for klubben!

Ønsker du å melde deg inn i Freidig for å spille fotball? Trykk på linken til høyre eller ta kontakt med ditt aktuelle lag for å komme i gang. 

Etter flere år uten seniorlag etablerte klubben seniorlag i 6.divisjon før 2017-sesongen. Seniorgruppa trener to ganger i gruppa og er etablert av gutter som spilte i Freidig i sin barndom. Freidig ønsker gjerne å etablere seg i 4.divisjon med en stor spillergruppe som utgjør nok til to seniorlag. Dette vil også øke utviklingsmulighetene på en ny arena for ungdomsspillere i Freidig.

Freidig Futsal spiller i sesongen 2018/19 i Eliteserien etter opprykket året før. Du kan følge futsallaget på Facebook med oppdateringer fra deres kamper: https://www.facebook.com/freidigfutsal/ 

I Freidig er klubben sjef!
Klubben som sjef skal sørge for at våre lagledere og trenere bidrar til at Freidig fotball blir en viktig faktor i oppvekstmiljøet for barn og ungdom i vårt nærområde.

Viktige forutsetninger for å lykkes med at klubben er sjef er:
– Verdiforankring hos alle med tillitsverv i klubben
– En felles forståelse for klubbens visjon og målsetninger
– Et planverk som gir forutsigbarhet og sikrer en god organisering av vår aktivitet
– Nøkkelroller for implementering og oppfølging av planverk.

Med ”klubben som sjef” vil vi hindre at tilfeldigheter påvirker hvordan våre lag drives, og hvilke holdninger og verdier som formidles til våre utøvere. I Freidig står klubben foran spilleren, og spilleren foran laget.

Les mer om hvordan barne – og ungdomsfotballen er organisert på egne sider.