Forsikring og skader

Gjennom aktivitetsavgiften er alle spillere i Freidig forsikret med tanke på skader i trening og kamper. 

Her er en enkel oversikt over hva som skal gjøres hvis ulykken er ute:

 1. Ved skade eller lidelse
 2. Utfør akutt skadebehandling
  1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
 3. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
 4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
 5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
 6. IST bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
 7. IST følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 

Skulle du eller ditt barn være så uheldig å skade seg under fotballaktivitet så finnes skademeldingsskjema her: 

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

Klubbforsikring 13-19 år

FOTBALLFORSIKRINGEN 2020 – KLUBBFORSIKRING – ALDERSKLASSEN 13-19 ÅR

Faktura for betaling av klubbforsikring aldersklassen 13 – 19 år for Fotballforsikringen 2020 sendes klubbene elektronisk via EHF eller pr. e-post.

Fakturagrunnlaget er antall spillere registrert i klubben i FIKS som aktive i aldersklassen 13 – 19 år.

Faktureringen starter 1. september 2020.

Klubbforsikringen gir spillerne dekning under grunnforsikringen.

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan bestille tilbud om utvidet forsikring på www.fotballforsikring.no

Utvidet forsikring gir raskere oppstart behandling. 3 virkedager mot 60 dager under grunnforsikringen.

Den vedlagte fakturaen må betales innen forfall, som fremgår av fakturaen, for at spillerne skal være forsikret fra og med 1. mars 2020.

En eventuell skade som oppstår, uten at klubben har betalt klubbforsikringen, vil ikke være dekket av Fotballforsikringen og klubben vil være ansvarlig for manglende forsikring overfor spilleren.

Gyldig forsikring er også et krav i forhold til spilleberettigelse.

For å ha gyldig forsikring i klassen 13-19 år må;

 • Spilleren være registrert som aktiv i fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS).
 • Klubbforsikringen være betalt

Det vil bli foretatt kontroller om spillere er registrert i FIKS og i forhold til om klubben har betalt klubbforsikring for aldersklassen 13–19 år.

Klubben kan ilegges sanksjoner, både sportslige og økonomiske, for å ha benyttet ikke spillerberettigede spillere.

For mer informasjon om Fotballforsikringen 2020, se www.fotballforsikring.no