Barnefotball

Barnefotball i Freidig skal først og fremst legge til rette for positiv og utviklende aktivitet for barn i nærmiljøet. Vi skal alltid ta hensyn til barnas beste, og vi skal være fleksible med hensyn til barnas ulike behov.

Breddeformelen:
Trygghet + Utfordring + Mestring = Utvikling og trivsel

I barnas første år er det viktig å etterstrebe breddeformelen for å skape fotballglede for barna. Vi skal alltid ha aktivitet i tråd med våre egne verdier; inkluderende, artig og utviklende.

Freidig arrangerer hvert år Tine Fotballskole som en introduksjon til fotballaktiviteten for 1.klassingene på Berg og Eberg skole, som sogner til Freidigs rekrutteringskrets. Vi ønsker her at de får oppleve Freidig og fotballgleden for første gang. Begivenheten arrangeres enten siste helg i august eller første helg i september. Se mer informasjon på siden om Tine Fotballskole.

Freidig ønsker å skape stabilitet og forutsigbarhet gjennom solide trenerteam, god lagsorganisering, faste treningstider og gode baneforhold. Vi slår sammen skolene fra første trening og skalunngå skoledelte lag.