Aktivitetsavgift

Freidig har en aktivitetsavgift for å dekke klubbens utgifter knyttet til den sportslige aktiviteten og skape gode opplevelser for nåværende og kommende utøvere. 

Inkludert i aktivitetsavgiften er:

  • Trenerkurs og andre nødvendige kompetansehevende tiltak
  • Lønn trenerveileder
  • Leie av bane
  • Vedlikehold av egen bane
  • Oppgraderinger og vedlikehold av garderober og driftsbygning
  • Dommerutgifter
  • Påmeldingsutgifter 
  • Lån av kampdrakter
  • Administrative utgifter

Aktivitetsavgiften skal sammen med klubbkontigenten være de eneste utgiftene utenom privat utstyr knyttet til aktiviteten. Når utøverne blir litt eldre kan man også ha egenandeler til reisecuper (se mer om det på egen side) og sosiale tiltak. 

For sesongen 2021 gjelder disse prisene og vedtakene:

Aktivitetsavgift 2021:

Det gis i Korona-tid mye aktivitetstilbud for de aller fleste. Ekstra treninger er gitt også
på Strinda vgs. Både Bedriftsbanen og Eberg Kunstgress er leid inn i vår for å gi økt banetilbud til alle lag.
Vedtak: 
Vi sender ut full treningsavgift til de yngste i barnefotballen. For ungdomsfotballen faktureres det i 2 runder spesifisert VÅR & HØST. Aktivitetsavgiften for høsten tas opp til ny vurdering i fotballstyret dersom fotballsesongen blir vesentlig redusert. For seniorlagene avventer vi enda litt til.

Innmelding gjøres enkelt ved å klikke på denne linken:

https://freidig.spoortz.no/…/club/1126/org-sign-up/883

Faktura finner medlemmer ved å laste ned appen «Spoortz». Bra om alle legger ut info i egne Spond-grupper. Mange har forfalte krav på klubbkontingenten. Aktivitetsavgift sendes ut i løpet av denne uka. OBS: KlubbAdmin/MinIdrett er ikke lenger i bruk.

Treningskamper & Dommerutgiftene:

Vi oppfordrer dere til å arrangere treningskamper. Banetid avtales med Brynjar som vanlig.

Vedtak: Fotballavdelingen tar dommerutgiftene i alle treningskampene dere organiserer selv – nå i vår.
Altså: den belastes ikke lagsregnskapet.
(Merkes 290-4400 og mailes direkte som pdf-fil til freidig@uni24.no – oppfordre gjerne kretsdommere til å benytte nytt digitalt oppgjør.)

Aktivitetsavgifter 2021
ProsjektÅrgangLagsbenevnelseca ant spillereFelleskostTotalt FelleskostnadAkt.avgTotalt akt.avg.DELES
220FRA 2001Herrer Senior402400 2700 
20002, 03 og 04G19204500 5000 vår og høst
205f 2005G16224000 5000 x
206f 2006G16254000 5000 x
207f 2007G14323600 4400 
208f 2008G13243400 4100 
209f 2009G12242400 2800 
210f 2010G11272400 2800 
211f 2011G10321500 1600 
212f 2012G09371500 1600 
213f 2013G08331400 1500 
214f 2014G07*201400 1500 
215f 2015G06 Gratis Gratis 
        
251Fra 2003-Damer Senior*152400 2700 
250/255f 04 og 05J17*164500 5000 x
256f 2006J15143800 4400 
257f 2007J14223200 3600 
258f 2008J13173200 3600 
259f 2009J12262400 2800 
260f 2010J11262400 2800 
261f 2011J10201500 1600 
262f 2012J09231500 1600 
263f 2013J08211400 1500 
264f 2014J07*121400 1500 
265f2015J06 Gratis Gratis