Spillformer og banestørrelser

Vedlagt på denne siden finner dere viktig informasjon om spillformer, banestørrelser, ballstørrelse, størrelse på mål og aldersbegrensninger. 

Vi presiserer at spilletidene ikke er endelig og dere vil oppleve forskjellige kamptider opp til og med 12-årsalderen. Cuper setter egne spilltider. 

Freidigbanens totale mål er 100 x 64 meter.