Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Samfunns- og verdiarbeid

Samfunns- og verdiarbeid

Verdier
Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.
Strategi Freidig Fotball 2015 – xx

Hjemmekampen
Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.
Instruks Hjemmekampen

Fair Play-ansvarlig
Klubben skal ha en egen ansvarlig for Fair Play.
instruks-fairplay-ansvarlig

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Årlig møte
Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».

Politiattest
Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest.
Instruks POLITIATTEST    Politiattest Arb bekreftelse      Politiattester Freidig Fotball

Skader og forsikring
Klubben skal informere om NFFs råde for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp.
Fors.bevis-og–vilkar-NFF 2016

Forsikringer

Trygge rammer
Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.
Trygg trafikk 2 sykkel P-plass Trygg trafikk brev nr 1

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

  1. 19OctTrønderEnergi-serien J11 7er avd. 05 Høst
  2. 19OctJ 17 Freidig - Sokna