REGISTRERING AV TILSKUERE & SPILLERE PÅ KAMPER OG SONECUPER:

Endelig er vi igang med kamper og sonecuper – og smittevern skal vi ta på alvor: Vi som arrangør er pliktig til å registrere absolutt alle spillere samt tilskuere (max 200 totalt) på alle kamper og sonecuper mm. Vi har i den forbindelse utarbeidet en QR kode som letter arbeidet for kampvertene mht registrering. I tillegg er et excel-skjema utarbeidet der vi må registrere manuelt. Listene må kampvert ta vare på i minst 10 dager.http://freidigfotball.no/registrering HUSK: Inngang for spillere/trenere/lagledere er gjennom porten. Tilskuere må gå på baksiden av Freidighuset – og sette seg med 1 meters avstand på tribunen.