Protokoll fra det ekstraordinære forbundstinget

Protokollen fra det ekstraordinære forbundstinget er nå publisert på https://www.forbundstinget.no/

Direkte link til protokollen er protokoll_forbundstinget_2021_eo.pdf (fotball.no)


Vennlig hilsen

Norges Fotballforbund

Protokollen fra det ekstraordinære forbundstinget er nå publisert på https://www.forbundstinget.no/

Direkte link til protokollen er protokoll_forbundstinget_2021_eo.pdf (fotball.no)


Vennlig hilsen

Norges Fotballforbund

nffmail2016