Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Skandia Cup - tar dommeroppgaven på alvor
Skandia Cup - tar dommeroppgaven på alvor

Skandia Cup med verdens beste miniturnering
Skandia Cup med verdens beste miniturnering

Freidig - venner for livet
Freidig - venner for livet

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Skandia Cup mini - verdens beste turnering for 5er fotball
Skandia Cup mini - verdens beste turnering for 5er fotball

Freidig G03 - glede og latter

Freidig J04 - jenter som bryr seg om hverandre
Freidig J04 - jenter som bryr seg om hverandre

Fornøyde jenter etter årets første sonekveld

Freidig - engasjerte trenere som utgjør en forskjell
Freidig - engasjerte trenere som utgjør en forskjell

Freidig fotball oppfordrer alle foreldretrenere å gå trenerkurs - ta kontakt for info

Skandia Cup - seier 3. år på rad - G98-99
Skandia Cup - seier 3. år på rad - G98-99

Sparebank 1 SMN har gitt et viktig bidrag til Freidig og SkandiaCup
Sparebank 1 SMN har gitt et viktig bidrag til Freidig og SkandiaCup

Sporty jenter som stilte opp og tok i mot pengegave fra Sparebank 1 SMN

Freidig - flest mulig - så lenge som mulig
Freidig - flest mulig - så lenge som mulig

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Freidig - fokus på å ha det artig sammen
Freidig - fokus på å ha det artig sammen

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Freidig - akrive og engasjerte foreldre som bidrar
Freidig - akrive og engasjerte foreldre som bidrar

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Freidig G99 - fra seier til seier
Freidig G99 - fra seier til seier

Aktivitetsavgifter & Felleskostnader

Skrevet av Mona Østgård - 8. mars 2016

Her er vedtatte priser for 2016

AKT.AVG. & FELLESUTGIFTER 2016
Alder Lag Minstesats Aktivitetsavg. Felleskost pr spiller
7 år Jenter 2009            1 200           1 200
8 år Jenter 2008            1 200           1 200
9 år Jenter 2007            1 400           1 300
10 år Jenter 2006            1 400           1 300
11 år Jenter 2005            2 300           2 100
12 år Jenter 2004            2 300           2 100
13 år Jenter 2003            3 000           2 800
14 år Jenter 2002            3 000           2 800
15 år Jenter 01            3 600           3 300
17 år Jenter 99, 00            4 400           4 100
7 år Gutter 2009            1 200           1 200
8 år Gutter 2008            1 200           1 200
9 år Gutter 2007            1 400           1 300
10 år Gutter 2006            1 400           1 300
11 år Gutter 2005            2 300           2 100
12 år Gutter 2004            2 300           2 100
13 år Gutter 2003            3 000           2 800
14 år Gutter 2002            3 200           3 000
15-16 år Gutter 00, 01            3 800           3 500
17-19 år Gutter Jr 97-98-99            4 400           4 100

De oppgitte satsene er absolutt minstebeløp for å dekke lagets aktivitet/seriespill.

Skal lag delta på cuper, samlinger, sosiale happenings mm, bør lagledelsen i samråd med foreldregruppene – bli enig om størrelsen på aktivitetsavgiften.
Innkrevingen går via BuyPass (dvs. nytt kontonummer)

 

Baneplanansvarlig er Brynjar Aune. Oppstart i år er – om vi ikke snør ned –  4. april.

 

Vi har nå fått oss ny materialforvalter. Hun heter Rita Pedersen Vik, mail: rita@boxers.no

Ta kontakt med henne om laget er i behov av utstyr – i GOD TID – før oppstart =)

 

Les mer

Kampendringsgebyr 2016

Skrevet av Mona Østgård - 2. mars 2016

Antallet kampendringer i 2015 var 4.500 stk. Til sammenligning hadde Oslo Fotballkrets 1.200 stk. og da med omtrentlig samme mengde kamper i de to kretsene. Oslo Fotballkrets har hatt et kampendringsgebyr på 500,- i flere sesonger. Kretsstyret har gjennom klubbforum høsten 2015 fått tilbakemelding fra klubbene om at det er ønskelig å innføre et administrativt gebyr for flytting av kamper. Dette for å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, dommere og kretsadministrasjonen). Styret vedtok innføringen på styremøte 01/16. Saken ble belyst og satt under votering på kretstinget 2016.

Trøndelag Fotballkrets er en av få kretser som frem til nå ikke har hatt et kampendrings-gebyr. Det er ulike varianter i de forskjellige kretsene, både hva angår gebyrnivå og løsninger for når og hvordan et kampendringsgebyr slår inn. Vi har vurdert flere løsninger, men etter gode diskusjoner med klubbene, spesielt gjennom klubbforum, har kretsstyret i sitt styremøte 25. januar fattet følgende vedtak:

Vedtak: Gebyr for kampendringer, kalt kampendringsgebyr, innføres fra og med sesongen 2016.  Gebyret er på kr. 500,- pr. kampendring, og gjelder alle typer flytting av kamp.

 • Flytting av kamparena
 • Flytting av kampdag
 • Flytting av kamptidspunkt

Det settes en dato på våren og en dato på høsten, som er innslagspunktet for fakturering av kampendringsgebyret.

Alle kampendringer som skjer før disse datoene vil kunne gjennomføres kostnadsfritt for klubbene.  

Fordi påsken, og dermed også sesongstart, kommer til forskjellige tider hvert år, fastsetter administrasjonen innslagsdato foran hver sesong.  For 2016 er disse datoer vedtatt til å være:

 • Vårsesongen 2016 april
 • Høstsesongen 2016 august

Kampreglementets Kapitel 12 og Breddereglementets Kapitel 8, omhandler regelverket for flytting av kamper og bestemmelsene som ligger i disse reglementene skal ligge til grunn for alle kampendringer.  Dette notat gjelder kun hvorvidt en kampendring medfører et kampendringsgebyr eller ikke.

Kamper som flyttes pga. omstendigheter man ikke kunne være klar over etter innslagspunktet for gebyrbelastning, vil ikke bli gebyrbelagt.  Dette vil spesielt være forhold knyttet til force majeure (ekstraordinære hendelser utenfor kontroll for en eller flere parter).

Forhold som er knyttet til skole og utdanning skal behandles særskilt. Forhold knyttet til skole og utdanning som klubbene ikke kunne være kjent med eller har kunnet kontrollere (selv om de har visst om dette) skal behandles på linje med force majeure. Dog er det klubbenes ansvar å sørge for å gjøre eventuelle endringer før innslagsdatoene på forhold de er/burde være kjent med som vedrører skole og utdanning. Det er fotballkretsen som til enhver tid avgjør om kampflyttingen kommer inn under denne bestemmelsen.

Hvordan vil dette fungere i praksis?

Ved offentliggjøring av spilleplanene (vår og høst) vil det bli opplyst hvordan klubbene/lagene skal forholde seg til kampendringer.

Klubbene/lagene har tiden frem mot innslagspunktet for gebyrbelastning dvs. før 15.april (vår) og 20.august (høst), muligheten for å tilpasse spilleplanen til andre kalendere, f.eks. skoleruter, skoleturer, konfirmasjoner, andre fritidsaktiviteter, høytidsdager, ferier o.l. Kampendringer som skjer etter innslagsdatoene og hvor begrunnelsene ligger i noen av overnevnte forhold er å anse som gebyrpålagte kampendringer.

Det er viktig at det gjennomføres en god prosess i klubben på å få samordnet dette, slik at hvert lag sitter med en så optimal spilleplan som overhodet mulig før kampene settes i gang.  Som en «gevinst» av et slikt koordineringsarbeid vil klubben sitte igjen med en banekalender som vil være mer forutsigbar og fordeling av treningstid vil med dette bli enklere.

Kampendringer skal varsles fotballkretsen gjennom bruk av skjema for omberamming av kamper, som ligger på vår hjemmeside på www.fotball.no/trondelag  Det er viktig her at det kommer godt frem hvilken klubb og hvilket lag som ønsker kampflyttingen. Likeledes må det fremgå av skjemaet en begrunnelse for endring av kamp og denne må evt. kunne dokumenteres av klubben. Klubbene må ha en dokumentasjon på hvilke lag som har gjennomført kampendringen og som dermed har initiert kampendringsgebyret.

Fakturering av kampendringer vil skje ved sesongslutt vår og sesongslutt høst hvert år.

Vennlig hilsen NFF Trøndelag
Bjørn Langørgen
NK Daglig leder
Leder Konkurranseavdelingen

Les mer

Husk Årsmøte i Freidig Fotball 01.03.2016

Skrevet av Mona Østgård - 9. februar 2016

Sakspapirer Årsmøte FF, Komplett

 

Les mer

Karen Oline Sneve er tatt ut til J16 – landslagssamling

Skrevet av Peter Ibsen - 1. februar 2016

J16-landslagstrener Børje Sørensen har tatt ut troppen til treningssamling i perioden 14.-17. februar og her er vår egen Karen Oline Sneve en av de uttatte spillerne.

Les mer her

Les mer

Velkommen til Egon Tårnet

Skrevet av Mona Østgård -

Vi takker for alt besøk av Freidig medlemmer i år 2015 og håper vi ser dere her igjen i år.

Med vennlig hilsen alle på Egon Tårnet. Tlf +47 73 87 35 00  –  Mob +47 90 52 77 12  – E-post taarnet@egon.no

Lunsj Kick off

Les mer

G-Sport ønsker dere velkommen som Klubb-kunder!

Skrevet av Mona Østgård - 11. januar 2016

Freidig Fotball – MEDLEM har inngått ny avtale med G-SPORT LEFSTAD.
Dette betyr at du som er medlem i Freidig Fotball – MEDLEM har spesielle medlemsfordeler og tilbud hos
G-SPORT LEFSTAD.
Gå inn på lenka og se ned ditt nye digitale klubbkort som gir deg disse medlemsfordelene. Link til fotballen er som følger:

http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid=9A4ABC04-CE5A-42B2-B4A2-B245277A2DC9
 

Husk at kortet må fremvises når du handler for å få betingelsene, samt at salget da blir registrert på
Freidig Fotball – MEDLEM sin omsetning hos G-SPORT LEFSTAD.
Medlemskortet kan legges til som en side på skrivebordet på mobilen.
Se på de to bildene hvordan dette utarter seg:
På Iphone trykker man på ikonet med en side og en pil på, med rød firkant på bildet.
På Android (litt avhengig av nettleser) trykker man på de tre prikkene øverst i nettleseren, og deretter «legg til på forsiden».
Dette forutsetter at du har plass på forsiden på mobilen din for at siden skal bli lagret der.IMG_5914 Screenshot_2015-12-01-10-29-13

Les mer

Påmelding i Seriespill 2016

Skrevet av Mona Østgård - 18. desember 2015

Viktig lesing for fotballsesongen 2016 kommer her.

Freidig Fotballs FIKS ansvarlige er:

Brynjar Aune: brynjar@skandiacup.no og Mona på Freidighuset: freidig@freidig.idrett.no

 Mail oss deres påmeldinger i god tid innen fristen.

 Takk for innsatsen i 2015.  God jul ønskes dere alle.

Mvh Brynjar og Mona

Seriespill – Påmelding sesongen 2016

Les mer

J15: Norge vant i Polen

Skrevet av Peter Ibsen - 28. oktober 2015

J15-landslaget slo Polen 1-0 i tirsdag 27. oktober.
Freidigspiller Karen Oline Sneve spilte hele kampen.
Les kampreferat her

Les mer

J16 og G16 spiller kretsfinale

Skrevet av Mona Østgård - 26. oktober 2015

Både J16 og G16 har etter en flott sesong kvalifisert seg til sluttspill og kamp om kretsens pokal for 1. divisjon. I semifinalene ble henholdsvis Byafossen og Fram beseiret i spennende kamper, hvor Freidig-lagene til slutt trakk det lengste strået.
Nå skal 99/00- årgangen forsøke å hente pokaler hjem til premieskapet på Freidig-huset.

Begge finalene går på SalMar-banen på Lerkendal denne uka:

 • G16 spiller mot National torsdag 29.oktober kl 21.00
 • J16 spiller mot Charlottenlund fredag 30.oktober kl 21.10
  Vi oppfordrer alle til å møte opp på Lerkendal og skape ordentlig stemning!

 

Les mer

Karen Oline Sneve er tatt ut til J15-landskamper

Skrevet av Peter Ibsen - 8. september 2015

J15-landslagstrener Børje Sørensen har tatt ut troppen til dobbeltkampene mot Sverige. Kampene spilles i perioden 22.-24. september.

Les mer her

Les mer

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

 1. 19JunTelias Bedriftslag
 2. 01JulSonekvelder 8-10 år
 3. 01SepTine Fotballskole
 4. 02SepTine Fotballskole
 5. 02SepSonekveld J 2010