Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Organisasjon

Organisasjon

Organisasjonskart:
Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser.

Organisasjon-–-Freidig-Fotball-2017
Ansvar og opgaver for styret

Økonomistyring:
Klubben skal ha en plan for økonomistyring.
BudsjettMAL lagene
Økonomistyring i Freidig Fotball

Kvalitetsklubbansvarlig:
Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rapporteringer i Kvalitetsklubb.
instruks-kvalitetsklubbansv

Oppstartsansvarlig:
Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne.
Instruks OPPSTARTSANSVARLIG    Oppstartmøte

Klubbhåndbok:
Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1.
Klubbhåndbok FF
Håndbok revidert feb 2015
Klubbens-lov

Dommerkoordinator:
Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.
Instruks dommerkontakt FF     Dommer-koordinator

FIKS-ansvarlig:
Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig.
FIKS ansvarlig   Instruks KLUBBENS FIKS