Hallvakt Blussuvoll

2020 er et annerledes år. Det gjelder også for dugnadene i Freidig Fotball. Skandia Cup ble dessverre ikke arrangert i år og dermed ble det heller ingen dugnadstimer for lagene på Ladesletta. Vi har derimot fått hallvakt i Blussuvollhallen som blir obligatorisk å gjennomføre. Her kommer vi til å legge ut informasjon om dugnaden, og prøve å besvare spørsmålene som kommer inn.

Oppsett:
I forslaget sendt ut til våre lagledere, så er det oppsatt 1 person per 5-timers vakt. Lagene står selv fritt til å organisere slik de ønsker innenfor den tiden de har fått. Så lenge det er noen på plass på den tiden laget er tildelt, så er Freidig veldig fornøyd.
Husk å melde inn til sigurd.harby@outlook.com.

Hvem kan sitte?
Vi vil alltid oppfordre til at spillerne gjennomfører dugnaden selv der det er hensiktsmessig. Det er vanskelig å sette et konkret tall på hvem som er gammel nok, men ettersom det innebærer et visst ansvar så bør spillerne være minst J/G14. Når spillerne sitter hallvakt skal de være to og to sammen.

Opplæring:
Det vil ikke bli gitt opplæring utover arbeidsinstruksen som er sendt ut. Dugnaden skal være veldig grei å gjennomføre, og derfor har det ingen hensikt å overkomplisere noe mer enn nødvendig. Ta med tidtrøyte.

Nøkkelkort:
Nøkkelknippe med nøkler og nøkkelkort hentes på Freidighuset av første person som har vakt. Uten dette kommer man seg ikke inn. Tidspunkt avtales med de ansatte og skjer i arbeidstiden 09-15. Det er Morten Gran hos oss som har nøklene, så kontakt han på mobil 970 41 215 event mail: mortebgr@hotmail.com

Deretter leveres nøklene fra vakt til vakt, og siste vakt på lørdag har ansvar for å avtale levering til første vakt på søndag.

Siste vakt på søndag leveres så nøkkelknippet på Freidighuset, i postkassen ved oversiden.

Årskull:
Noen observante lesere har sikkert lagt merke til at lagene har blitt tildelt vakter slik de er i seriespill 2020. Dugnaden gjelder for 2020, og derfor så vi ingen annen mulighet ettersom et annet oppsett kunne blitt svært ugunstig for enkeltårganger.

Ansvarlig for vaktordningen på vegne av Freidig Fotball er Sigurd Harby: Mail sigurd.harby@outlook.com