Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Nyttig info

 • FOTBALL-FORSIKRINGER 2017
 • https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser-2017

ORDEN PVC 50cmx1 m

Klubbhåndboka skal etterhvert inneholde praktiske tips om det å drive et aldersbestemt lag i Freidig. Men vi trenger tips om hva som bør være med. Skriv kommentar, eller send epost til freidigfotball@gmail.com.

Utkast Klubbhåndbok (den er ikke komplett pr mars 2015)

Klubbhåndbok FF

Kampendring:

Eberg kunstgress:

Det er kretsen som disponerer Eberg kunstgress. Det betyr at Freidig ikke kan reservere noen tidspunkt. Vi har likevel avtale med kretsen om at vi kan sende inn kampendring til Eberg kunstgress forutsatt at den er ledig på det tidspunktet endringsskjemaet sendes inn.

Ved kampendring fra Freidigbanen til Eberg kunstgress gjør følgende:

 1. Sjekk om Eberg kunstgress er ledig – kalenderen finner du her
 2. Avtal tidspunkt med motstanderen
 3. Sjekk om Eberg kunstgress fortsatt er ledig – kalenderen finner du her
 4. Send inn kampendring – skjema finner du her

Det betyr at baneplanansvarlig ikke vil ha noen rolle i endring til Eberg kunstgress. Baneplanansvarlig får epost fra kretsen om endringen når endringen er gjort.

For barnefotballen har Freidig laget egen dommerregninger.

Dommersatser:

 • sonecup – anbefalt kr 50 pr kamp
 • 7er serien – anbefalt kr 200 pr kamp (se epost fra dommeransvarlig tatt inn nedenfor)
 • Øvrige satser se – fotball.no

Utdrag fra epost fra klubbdommeransvarlig:

«For 11 og 12årskamper er det ikke fastsatt noen sats fra verken forbund eller krets, men det anbefales 200 kr pr. kamp. Dette er i tråd med en økning på minimum 50 kr for alle klasser før årets sesong. Så vidt jeg har forstått, har det kommet til dels sterke reaksjoner på denne prisen. Til dette vil jeg bemerke følgende:

Jeg skjønner at dere mener prisen har økt voldsomt hvis betalingen i fjor var 100 kr. Imidlertid kan det hende at det hele tiden har vært betalt mindre enn anbefalt og at det derfor virker som en voldsom økning.
Hvis det – som dere sier – er en generell konsensus blant lagene i Trondheim om at 150 kr er en passende sats, så kan jeg ikke se noe problem i at dette blir praktisert. Jeg skal iallefall ikke tvinge dere til å betale mer enn de andre klubbene. Som tidligere nevnt, så er 200 kr en anbefaling fra fotballforbundets og kretsens side på bakgrunn av at honorarene har økt med 50 kr før sesongen.
Jeg vet ikke hvor lenge en slik 7erkamp varer. Hvis vi legger til grunn at en kamp varer i ca en time inkludert pause, så synes jeg at det grenser til urimelig hvis dommerne skal ha betalt mindre enn 150 kr. De skal blant annet reise fra og til, møte opp i rimelig tid og kanskje må de bli kjørt av foreldrene.
På dette grunnlaget mener jeg personlig at honoraret ikke bør settes til mindre enn 150 kr pr. kamp for 11 og 12årskampene.»

Oversikt over dommere som var aktive i 2012 finner dere her. Vi arbeider med å oppdatere listen.

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

 1. 13AprTrønderEnergi-serien G11 7er avd. 10 Vår
 2. 13AprTrønderEnergi-serien J11 7er avd. 05 Vår
 3. 13AprTrønderEnergi-serien G11 7er avd. 09 Vår
 4. 13AprBDO-serien G13 9er 1.div. avd. 02 Vår
 5. 14AprJ 17 Freidig - Stadsbygd/Rissa