Kvalitetsklubb

Freidig Fotball ble i 2015 sertifisert som NFF Kvalitetsklubb 1. I 2018 startet vi reisen og arbeidet for å bli Kvalitetsklubb 2. 

NFF Kvalitetsklubb som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Dette er et arbeid som er viktig for Freidig. Gjennom godt planverk og nøyaktig klubbstruktur vil vi kunne fokusere enda mer på det som er viktig, nemlig aktiviteten ute på feltet. 

Vi jobber nå videre med resertifisering i 2021/22. Emner vi skal oppdatere oss på – og rapportere på er:

  1. Aktivitet
  2. Organisasjon
  3. Kompetanse
  4. Samfunns- og verdiarbeid
  5. Tiltak

Eat Move Sleep er et konsept som skal bidra til å sette fokus og øke kunnskapen rundt kosthold, fysisk aktivitet og søvn, og hvordan dette påvirker barn og unges hverdag. Det er viktig for Freidig som kvalitetsklubb at dette blir satt fokus på og at bevisstgjøringen rundt disse temaene øker. 

Her finner du masse god informasjon på NFF sine sider: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/eatmovesleep/

Her er Eat Move Sleeps egen hjemmeside: https://www.eatmovesleep.no/