Jentefotball

Freidig ønsker å øke satsingen på jentefotball og har gjennom de siste årene gjort flere tiltak for å tilstrebe dette. Vi ønsker å øke kompetansen og skape gode kvinnelige forbilder for barn og ungdom. Gutter og jenter blir behandlet likt i Freidig og har samme planer for treningstid, trenerkompetanse og spillerutvikling. Dette er et satsingsområde for Trøndelag Fotballkrets og Freidig har også fokus på dette.

Et av tiltakene er å utdanne flere kvinnelige trenere, og skape forbilder for barn og ungdom i klubben. I oktober 2018 arrangerte klubben trenerkurs for kvinner, hvor flere av spillerne på J17 tok kurset. Dette håper vi gir avkastning på jentesiden i årene som kommer. 

Freidig ønsker seg gjerne en kvinnelig jentefotballansvarlig, så ta kontakt med sportslig leder Bjarne Berg om du er interessert eller har noen gode navn på blokka.