Freidig Junior Herrer

Treningstider (fra 1.mars)
Tirsdag 18:30-21:30, Freidigbanen
Fredag  17:00-18:30, Freidigbanen
Søndag 19:00-20:00, Strinda vgs

Kontakter

Om laget

Lagets Facebookside: https://www.facebook.com/groups/1221635541242412/

Freidig G19-1 på fotball.no: https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=169205
Freidig G19-2 på fotball.no: https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=24831