Freidig J2011

Kontakter
Hovedtrener
Johannes Tjønnås
Mobil: 40825940
Mail: tjonnas@gmail.com

Lagkontakt
Ragnhild Skogseth
Mobil: 91309461
Mail: r.skogseth76@gmail.com

Om laget