Freidig J2005

Treningstider
Mandag 18:30-20:00, Freidigbanen
Torsdag 17:00-18:30, Freidigbanen

Kontakter


Om laget