Forsikring og skader

Gjennom aktivitetsavgiften er alle spillere i Freidig forsikret med tanke på skader i trening og kamper. 

Her er en enkel oversikt over hva som skal gjøres hvis ulykken er ute:

  1. Ved skade eller lidelse
  2. Utfør akutt skadebehandling
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  3. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  6. IST bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. IST følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 

Skulle du eller ditt barn være så uheldig å skade seg under fotballaktivitet så finnes skademeldingsskjema her: 

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon