Masse nyttig informasjon på fotball.no.

SPILLEPLANER 13-19 ÅR HØSTEN 2017

Til klubbene og lagets kontaktperson i klasse jenter og gutter 13-19 år
 
Fotballkretsen offentliggjør med dette spilleplanene for høstsesongen 2017.
 
Direkte link til hovedside for spilleplaner finner du her: https://www.fotball.no/turneringer/?d=13
 
Viser til epost av 23. juni vedr. avdelingsoppsett, der man finner hvilken divisjon og avdeling lagene spiller i høst.
 
Vi har i den grad det har vært mulig hensyntatt lagenes kamper i vårsesongen, og der man møter samme motstander i høst, skal de fleste kamper være snudd. Da dette er en krevende øvelse, kan lag likevel oppleve at kamper ikke er snudd, men prioriteten har vært å få til dette ifht. kamper med lange reiseavstander.
 
Totalt er det berammet ca. 3600 kamper til høstsesongen i klassene 13-19 år.
 
Seriematrisen:
Seriematrisen ligger tilgjengelig på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/seriematrisen-2017.pdf
Ber alle klubbene etterleve angitte bane-, mål- og ballstørrelser gjeldende NFF Trøndelag for de ulike klassene og spillformene, slik at dette gjennomføres likt.
 
Omberamming av kamp:
Alle kampendringer skal varsles ved å fylle ut skjema «omberamming av kamp»: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig hjemmelag, og dette bør komme frem av kampendringen.
Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 20. august. Etter denne datoen påløper det et kampendringsgebyr på kr. 500 og gjelder alle typer endringer.
 
NB: Vi minner om at siste spilledato i klassene 13-19 år er søndag 22 oktober.
 
Undertegnede vil på vegne av NFF Trøndelag ønske alle klubber og lag en riktig god sommer! 
 
Vennlig hilsen Kristin Seim
Administrasjonskonsulent
kristin.seim@fotball.no
Tlf. kontor. 417 00 807
 
www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan