Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Spilleplanene for sesongen 2017, Jenter og gutter 13-19 år

Fotballkretsen offentliggjør med dette spilleplanene for vårsesongen 2017.

Spilleplanene er offentligjort på fotball.no: https://www.fotball.no/turneringer/?d=13

Viser til tidligere eposter vedr. avdelingsoppsett, og hvor man skal spille.

Fotballkretsen har den siste måneden berammet totalt ca. 9000 kamper.

Seriematrisen 2017  – Faste kampdager, bane- og målstørrelse etc.

Vi har i de siste årene jobbet mye med å utvikle seriematrisen, spesielt ifht. faste kampdager slik at lagene opplever en så forutsigbar kamp- og treningshverdag hverdag som mulig. Faste kampdager gjelder for divisjoner innenfor den enkelte klasse, og alle er forsøkt lagt inn på en primær kampdag, med 2 reservekampdager.

Den største utfordringen er antilagssperrer og klubber som har flere lag i samme spillform og divisjon som gjør at man kan oppleve at man ikke blir satt opp på den primære kampdagen.

Etter ønske fra klubbene har vi forsøkt å legge flere kamper på helg, dette for å frigjøre mer tid til trening på hverdager. Prinsipper for bestemmelse av faste kampdager er at øvre nivåer spiller på helg og lavere nivåer spiller på ukedag. Kamper må likevel fordeles på ukedag og helg da blant annet belastningen på dommere må hensyntas.

I tillegg er geografi med lange reiseavstander hensyntatt.

Klubber i Trondheim med mange lag vil også få kamper satt opp på Lade KG, Eberg KG og Dalgård KG.

Sett i et spillerutviklingsøyemed og for å frigjøre mer tid til trening, har vi også jobbet mye med banestørrelser for de enkelte klassene og spillformene. Bane- og målstørrelser er angitt i seriematrisen, og det er særdeles viktig at alle klubber og lag forholder seg til våre retningslinjer slik at vi unngår en konkurransevridning (i form av ulik praktisering). Det skal være en naturlig progresjon ved at spilleflaten blir større når man spiller i en høyere spillform og klasse.

Seriematrisen ligger på vår hjemmeside, og vi oppfordrer alle klubber og lag til å skrive ut denne slik at man har denne tilgjengelig når kampene skal spilles: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/seriematrisen-2017.pdf

Omberamming av kamp:

Regler og skjema for omberamming av kamp finner dere på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/regler-omberamming-av-kamp/

Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 23. april. Etter denne datoen påløper det et kampendringsgebyr på kr. 500 og gjelder alle typer flytting av kamp.

Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig hjemmelag, og dette bør komme frem av kampendringen.

Siste spilledato i ungdomsfotballen er søndag 18. juni (med unntak av de avdelingene som er satt opp som helårsserier). Det betyr at INGEN kamper kan spilles etter denne datoen.

 

Kamprapport i FIKS og registrering av resultat

Alle lagene SKAL benytte kamprapport. Frist for innleggelse av kamptropp er to timer før kampstart.

Hvordan resultat registreres finner dere informasjon om på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/resultatregistrering/

 

Turneringsbestemmelser ifm. opp- og nedrykk fra vår- til høstsesongen kommer vi tilbake til.

 

Ønsker alle lag og klubber lykke til med sesongen 2017!

 

Vennlig hilsen Kristin Seim, Administrasjonskonsulent
kristin.seim@fotball.no
Tlf. kontor. 73 82 14 61

www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan