Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Ordensregler på Freidiganlegget

På lagledermøtet den 11. april ble det formidlet at vi kommer til å innføre en tilsynsvaktordning for å sørge for at garderober, bane og utomhusområdene er ryddige, rene og presentable til enhver tid. Fotballavdelingen har brukt titusenvis av kroner på å reparere blant annet garderober etter hærverk utført av våre egne spillere. Dette er penger vi ellers kunne brukt på aktivitetsfremmende og positive tiltak. Til og med under lagledermøtet var det ballspill i dusjene. Sånt tolereres ikke.
Det var en del motforestillinger mot dette. Motforslaget til å innføre en slik ordning var at hvert enkelt lag kan få ansvar for å rydde etter seg etter endt trening, og sørge for at alt er i orden. Det ble videre tatt til orde for at trenerne må avslutte hver trening med å mobilisere spillerne til å ta en runde på og rundt banen og rydde, og koste og rydde i garderobene.

Som en forsøksordning foreslår styret derfor følgende:
– Hvert lag har ansvar for å forlate baneområdet og garderober i ryddig og ordentlig stand.
Det er trenernes ansvar å påse at spillerne rydder, plukker opp søppel, og koster gulvene i garderobene etter seg.

– Det spiller ingen rolle om det er laget før som har rotet. Hvert lag skal rydde etter seg uavhengig av om det er ens eget eller ikke.

– Ballspill innendørs aksepteres selvfølgelig ikke. Garderobene er et sted for omkledning – IKKE en ballbinge.

– Klatring i målnettene aksepteres selvfølgelig ikke.

– Det laget som har siste trening sørger for å slå av lys utvendig og innvendig, lukke og låse dører.

– Mål som er trukket inn på banen, skal rulles utenfor side-/dødlinje etter endt trening og kamp
(3’er – 5’er mål settes nede ved trippelgarasjen – bæres! Øvrige mål skyves på langsiden mot Bedriftsbanen. Vennligst ikke sett mål utenfor garderobeanlegget).

– Det laget som har siste kamp for dagen, sørger for å ta inn cornerflagg.

– Vi ber om at alle formidler dette snarest mulig til foreldre og spillere, på foreldremøte og spillermøte, eller pr mail til foreldrene dersom vårens foreldremøte(r) er avholdt. Vi regner med at de færreste spillerne våre spiller ball på badet, eller gjør hærverk hjemme. Da må foreldre bidra til at de heller ikke gjør det i garderobene til klubben.

Styret er innstilt på å avvente innføringen av tilsynsvaktordningen, og forsøke ovennevnte ordning frem til 15. mai. Dersom det fungerer tilfredsstillende forlenger vi den med 14 dager i slengen. Dersom det ikke fungerer, innføres tilsynsvaktordningen med en ukes varsel.

 

Med ønske om en positiv og utviklende vårsesong!

Fotballstyret.

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

  1. 14AugBDO-serien G14 11er 2.div. avd. 03 Høst
  2. 15AugBDO-serien J14 9er 1. div. avd. 02 Høst
  3. 16AugTrønderEnergi-serien G11 7er avd. 10 Høst
  4. 17AugTrønderEnergi-serien G11 7er avd. 09 Høst
  5. 17AugBDO-serien G13 9er 1.div. avd. 01 Høst