Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Årshjulet 2017

arshjul-2017-nff-trondelag-klubbversjon

reprensentasjonsplan-for-tiltak-med-nff-trondelag-i-2017-stotteverktoy-til-arshjul-2017

Vedlagt finnere dere årshjulet for 2017. Årshjulet viser alle sentrale utviklingstiltak/aktiviteter, startdatoer for de ulike serie/kampaktivitetene, sentrale møteplasser osv.

Vi håper årshjulet er til hjelp for dere klubber med tanke på planlegging av aktivitet i egen klubb samt at det gir dere muligheter for å bestemme hvem som skal delta på ulike aktiviteter i regi av NFF Trøndelag. For å lette dette arbeidet har vi utarbeidet et vedlegg til årshjulet som heter «Representasjonsplan for vår klubb». Bruk denne planen aktivt tidlig i året for å kartlegge hvem som skal delta på de ulike aktivitetene.

Bruk tid i klubben din på å forankre årshjulet slik at det er godt kjent blant alle frivillige i din klubb. Legg gjerne årshjulet ut på klubbens hjemmeside/Facebook mm. Dere må gjerne bruke vårt årshjul som en mal for å definere deres eget årshjul i klubben.

Selv om vi bestreber oss på at ting ikke skal endres fra vi nå lanserer årshjulet og til aktiviteten skal gjennomføres så vil det alltid oppstå behov for justeringer underveis i et helt aktivitetsår. Dere finner til enhver tid et oppdatert årshjul på vår hjemmeside – bruk linken:

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/arshjul-2017/

 

Vennlig hilsen Jan-Roar Saltvik, Daglig leder
jan.roar.saltvik@fotball.no

Tlf: 73 82 14 69. Mobil. +47  911 39 279

www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan