Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Årshjul 2019

Årshjul-2019-klubbversjon

 

FRISTER
10.januar Påmelding av lag til seriespill, OBOS-cup og NM sesongen 2019
1.april Påmeldingsfrist for UEFA A-Lisens og UEFA B-lisens til NFF Trøndelag
10.april Kampendringer våren 2019. Endringer etter denne dato medfører et gebyr på 500,- pr.kamp som endres
10. juni For endringer fra vår til høst ifht. spillform og/eller nivå
20.august Kampendringer høsten 2019. Endringer etter denne dato medfører et gebyr på 500,- pr.kamp som endres
10.september Overganger
20.september Påmelding til KLUBB BDO Trenere 2006/2007 årgangen
3.november Påmelding til kvalifisering til 0.divisjon samt bekrefte plass for senior/0-divisjon (prekvalifiserte lag)
17.november Innsendelse av baneskjema for sesongen 2020
10.desember Søknader om sammensatte lag

Skjemaer for kampendringer, baneskjema o.l. finner du her https://www.fotball.no/kretser/trondelag/om-kretsen/

Oppdatert årshjul finner du her
https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/om-kretsen/arshjul-2018-nff-trondelag–klubbversjon-til-trykk.pdf

HVEM SPØR DU OM HVA ?
Kontakt mot kretsadministrasjonen Felles e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Hvem Hva
Daglig leder – Jan Roar Saltvik Ledelse av administrasjonen, kretsstyrets sekretær, media- og samfunnskontakt, konfliktsaker, alvorlige sanksjonsaker, lederutvikling/fair-play og samarbeidspartnere.
NK Daglig leder – Bjørn Langørgen Økonomi/fakturering, overordnet lov og reglement, protester/sanksjoner, anleggsutvikling, søknad sammensatte lag.
Adm.konsulent – Kristin Seim Kampmatrise, seriespill, lov og reglement, banedisponering og hjemmeside.
Adm.konsulent – Randi Himle Dommertildeling og adm. oppfølging dommere, OBOS-cup, NM, Futsal, sanksjoner utvisninger/bortvisninger og hjemmeside.
Adm.konsulent – Kjell Helge Lønnum Overganger, kampendringer, banedisponering, FIKS klubbhjelp, utleie ABRA- og SalMar-banen, verneombud.
Adm.backoffice – Aleksander Olsen Adm. spillerutvikling, bistand seriespill, kursregistrering/statistikk.
KA Klubbutvikling – Tommy Bang-Larssen Kvalitetsklubb, mentor prosessklubber, oppfølging sertifiserte klubber, lederutdanning, tilrettelagt fotball.
KA Spillerutvikling – Finn Morten Moe Landslagsskolen og Team BDO. Samarbeid krets/toppklubb.
KA Trenerutvikling – Christer Basma Klubb BDO, trenerutvikling A- og B-lisens og keeperutvikling/utdanning.
KA Trenerutvikling/barn – Jan C.Sørli Barnefotballutvikling (kamp, spillformer, organisering), grasrottrener, cuper/turneringer, søknader disp. fra aldersbestemmelsene.
Jentefotballutvikler – Ann-Iren Mørkved Kvinnelige ledere, trenere, spillere og dommere. Klubbutvikling jenter.
Dommerutvikler – Kjell Alseth Klubb- og rekruttdommerkurs, dommeransvarlig i kvalitetsklubbene, faddere/veiledere og talentgruppe.
Trenerveilederutvikler – Tor A. Kleveland Trenerveiledere i Kvalitetsklubb. Sportslige planverk. Stillingen er et samarbeid med RBK.
Keeperutvikler – Elias Koppen Keepertrenerutdanning, impulssamlinger for keepertrenere, oppfølging av keepere på sone/kretslag

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

  1. 18OctBDO-serien G16 2.div. avd. 06 Høst
  2. 19OctTrønderEnergi-serien J11 7er avd. 05 Høst
  3. 19OctJ 17 Freidig - Sokna
  4. 12NovJ 2008