Eat Move Sleep

Eat Move Sleep er et konsept som skal bidra til å sette fokus og øke kunnskapen rundt kosthold, fysisk aktivitet og søvn, og hvordan dette påvirker barn og unges hverdag. 

Det er viktig for Freidig som kvalitetsklubb at dette blir satt fokus på og at bevisstgjøringen rundt disse temaene øker. 

Her finner du masse god informasjon på NFF sine sider: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/eatmovesleep/

Her er Eat Move Sleeps egen hjemmeside: https://www.eatmovesleep.no/