Den gode kampen

Hvordan tilrettelegger man for å skape en best mulig prestasjonsarena i kamp?