Bekkvolldalen oppgraderes ;)

VEIEN VED FREIDIG-ANLEGGET OPPGRADERES.
Nå blir det bare å glede seg til flotte snarveger i nærområdet vårt. Oppstart byggearbeid er i uke 47, og det blir begrenset fremkommelighet fremover. Stien oppgraderes og gruses opp, det monteres belysning og flotte nye benker skal komme.
Eksisterende turveg vil ha begrenset åpning, men vil være åpen for gjennomgående trafikk (gående/syklende). Entreprenør vil forsøke å tilpasse tungtransporten i nærområdet slik at denne ikke foregår i tiden da skolebarn er på vei til/fra skolen/SFO. Det er spesielt viktig at barna respekterer sperringer, slik at de ikke beveger seg inn i avsperret anleggsområde.