Årsmøte Freidig Fotball

Vi holder årsmøte onsdag 16. mars kl 18.00. Det gjennomføres i år fysisk på Freidighuset. Vi ønsker hjertelig velkommen innom.
Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.