Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Skandia Cup - tar dommeroppgaven på alvor
Skandia Cup - tar dommeroppgaven på alvor

Skandia Cup med verdens beste miniturnering
Skandia Cup med verdens beste miniturnering

Freidig - venner for livet
Freidig - venner for livet

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Skandia Cup mini - verdens beste turnering for 5er fotball
Skandia Cup mini - verdens beste turnering for 5er fotball

Freidig G03 - glede og latter

Freidig J04 - jenter som bryr seg om hverandre
Freidig J04 - jenter som bryr seg om hverandre

Fornøyde jenter etter årets første sonekveld

Freidig - engasjerte trenere som utgjør en forskjell
Freidig - engasjerte trenere som utgjør en forskjell

Freidig fotball oppfordrer alle foreldretrenere å gå trenerkurs - ta kontakt for info

Skandia Cup - seier 3. år på rad - G98-99
Skandia Cup - seier 3. år på rad - G98-99

Sparebank 1 SMN har gitt et viktig bidrag til Freidig og SkandiaCup
Sparebank 1 SMN har gitt et viktig bidrag til Freidig og SkandiaCup

Sporty jenter som stilte opp og tok i mot pengegave fra Sparebank 1 SMN

Freidig - flest mulig - så lenge som mulig
Freidig - flest mulig - så lenge som mulig

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Freidig - fokus på å ha det artig sammen
Freidig - fokus på å ha det artig sammen

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Freidig - akrive og engasjerte foreldre som bidrar
Freidig - akrive og engasjerte foreldre som bidrar

Send ditt Freidigbilde til freidigfotball@gmail.com

Freidig G99 - fra seier til seier
Freidig G99 - fra seier til seier

26.-27. august 2017 arrangerer vi TINE FOTBALLSKOLE!

Skrevet av Mona Østgård - 8. august 2017

Et samarbeid med Tine og Freidig Fotballavdeling.
Ledes av topp instruktører, med engasjerte Bjørn Erik Dragsnes i spissen!
Vi inviterer jenter og gutter fra 6 til 10 år.

Fotballskolen går over hele helgen med felles treningstider kl 10.00-14.00, inndelt i 3 egne grupper: 6 år, 7-8 år samt 9-10 åringene.
Fotballskolen koster kr 650 pr deltaker mellom 7-10 år.
Inkludert i denne prisen er instruksjon, diverse utstyr fra Tine, enkel servering av
Tine-produkter og én fotball pr deltaker. HUSK Å TA MED GOD & SUNN MATPAKKE!

Påmeldingsfrist er mandag 21. august. Førstemann-til-mølla- prinsippet gjelder.
Vi har max plass til 60 spillere for de mellom 7-10 år! Bindende påmelding/betaling på Vipps 120584: Freidig TINE Fotballskole

TINE FOTBALLSKOLE er GRATIS FOR SKOLESTARTERE FRA BERG OG EBERG:
40 plasser er reservert for våre 6-åringer. Påmelding til medlem@freidigfotball.no innen 21. august.
Husk å skrive på barnets navn, fødselsdato/mnd/år samt mail/mobil foresatt ved påmelding i Vipps (7-10 åringer) og på mail (for 6-åringer).

I år feirer TINE Fotballskole 20 år. Det markerer med tidenes fineste NIKE drakter i jubileumsgull til deltakere!

Tine Fotballskole 2017

Les mer

SPILLEPLANER 13-19 ÅR HØSTEN 2017

Skrevet av Mona Østgård - 4. juli 2017

Til klubbene og lagets kontaktperson i klasse jenter og gutter 13-19 år
 
Fotballkretsen offentliggjør med dette spilleplanene for høstsesongen 2017.
 
Direkte link til hovedside for spilleplaner finner du her: https://www.fotball.no/turneringer/?d=13
 
Viser til epost av 23. juni vedr. avdelingsoppsett, der man finner hvilken divisjon og avdeling lagene spiller i høst.
 
Vi har i den grad det har vært mulig hensyntatt lagenes kamper i vårsesongen, og der man møter samme motstander i høst, skal de fleste kamper være snudd. Da dette er en krevende øvelse, kan lag likevel oppleve at kamper ikke er snudd, men prioriteten har vært å få til dette ifht. kamper med lange reiseavstander.
 
Totalt er det berammet ca. 3600 kamper til høstsesongen i klassene 13-19 år.
 
Seriematrisen:
Seriematrisen ligger tilgjengelig på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/seriematrisen-2017.pdf
Ber alle klubbene etterleve angitte bane-, mål- og ballstørrelser gjeldende NFF Trøndelag for de ulike klassene og spillformene, slik at dette gjennomføres likt.
 
Omberamming av kamp:
Alle kampendringer skal varsles ved å fylle ut skjema «omberamming av kamp»: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig hjemmelag, og dette bør komme frem av kampendringen.
Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 20. august. Etter denne datoen påløper det et kampendringsgebyr på kr. 500 og gjelder alle typer endringer.
 
NB: Vi minner om at siste spilledato i klassene 13-19 år er søndag 22 oktober.
 
Undertegnede vil på vegne av NFF Trøndelag ønske alle klubber og lag en riktig god sommer! 
 
Vennlig hilsen Kristin Seim
Administrasjonskonsulent
kristin.seim@fotball.no
Tlf. kontor. 417 00 807
 
www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60
Les mer

Omberamming av kamp:

Skrevet av Mona Østgård -

Alle kampendringer skal varsles ved å fylle ut skjema «omberamming av kamp»: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/

Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig hjemmelag, og dette bør komme frem av kampendringen.

Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 20. august. Etter denne datoen påløper det et kampendringsgebyr på kr. 500 og gjelder alle typer endringer.

Les mer

SKANDIA CUP – intern info

Skrevet av Mona Østgård - 20. juni 2017

Jippiiii – da er det like før det braker løs på Ladesletta.
Vedlagt ligger mye info for dere =)

Arena Minihelg (1)

Arena Parkering Minihelg

Arena Hoved

 

Dugnadsoppsettet komplett dag for dag

Banevakter Diskotekvakter

Informasjonsbua

Instruks Scandic kveldsvakter

Instruks servitører

Kveldsvakter 20-24

Områdemannskap

Premier SC-Mini

 

KAKEDUGNAD SKANDIA CUP 2017

Kakedugnad pr 1. juni

 

 

Les mer

NFF Trøndelag – Administrasjon

Skrevet av Mona Østgård - 18. april 2017

Her finner dere god oversikt over hvem som gjør hva i Trøndelag Fotballkrets =)

Kontaktliste ansatte NFF Trøndelag

Les mer

Årshjul for Freidig Fotball

Skrevet av Mona Østgård - 10. mars 2017

Hold deg godt informert ved hjelp av denne kalenderen:

ÅRSHJUL Freidig Fotball 2017

Les mer

Spilleplanene for sesongen 2017, Jenter og gutter 13-19 år

Skrevet av Mona Østgård - 1. mars 2017

Fotballkretsen offentliggjør med dette spilleplanene for vårsesongen 2017.

Spilleplanene er offentligjort på fotball.no: https://www.fotball.no/turneringer/?d=13

Viser til tidligere eposter vedr. avdelingsoppsett, og hvor man skal spille.

Fotballkretsen har den siste måneden berammet totalt ca. 9000 kamper.

Seriematrisen 2017  – Faste kampdager, bane- og målstørrelse etc.

Vi har i de siste årene jobbet mye med å utvikle seriematrisen, spesielt ifht. faste kampdager slik at lagene opplever en så forutsigbar kamp- og treningshverdag hverdag som mulig. Faste kampdager gjelder for divisjoner innenfor den enkelte klasse, og alle er forsøkt lagt inn på en primær kampdag, med 2 reservekampdager.

Den største utfordringen er antilagssperrer og klubber som har flere lag i samme spillform og divisjon som gjør at man kan oppleve at man ikke blir satt opp på den primære kampdagen.

Etter ønske fra klubbene har vi forsøkt å legge flere kamper på helg, dette for å frigjøre mer tid til trening på hverdager. Prinsipper for bestemmelse av faste kampdager er at øvre nivåer spiller på helg og lavere nivåer spiller på ukedag. Kamper må likevel fordeles på ukedag og helg da blant annet belastningen på dommere må hensyntas.

I tillegg er geografi med lange reiseavstander hensyntatt.

Klubber i Trondheim med mange lag vil også få kamper satt opp på Lade KG, Eberg KG og Dalgård KG.

Sett i et spillerutviklingsøyemed og for å frigjøre mer tid til trening, har vi også jobbet mye med banestørrelser for de enkelte klassene og spillformene. Bane- og målstørrelser er angitt i seriematrisen, og det er særdeles viktig at alle klubber og lag forholder seg til våre retningslinjer slik at vi unngår en konkurransevridning (i form av ulik praktisering). Det skal være en naturlig progresjon ved at spilleflaten blir større når man spiller i en høyere spillform og klasse.

Seriematrisen ligger på vår hjemmeside, og vi oppfordrer alle klubber og lag til å skrive ut denne slik at man har denne tilgjengelig når kampene skal spilles: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/seriematrisen-2017.pdf

Omberamming av kamp:

Regler og skjema for omberamming av kamp finner dere på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/regler-omberamming-av-kamp/

Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 23. april. Etter denne datoen påløper det et kampendringsgebyr på kr. 500 og gjelder alle typer flytting av kamp.

Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig hjemmelag, og dette bør komme frem av kampendringen.

Siste spilledato i ungdomsfotballen er søndag 18. juni (med unntak av de avdelingene som er satt opp som helårsserier). Det betyr at INGEN kamper kan spilles etter denne datoen.

 

Kamprapport i FIKS og registrering av resultat

Alle lagene SKAL benytte kamprapport. Frist for innleggelse av kamptropp er to timer før kampstart.

Hvordan resultat registreres finner dere informasjon om på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/resultatregistrering/

 

Turneringsbestemmelser ifm. opp- og nedrykk fra vår- til høstsesongen kommer vi tilbake til.

 

Ønsker alle lag og klubber lykke til med sesongen 2017!

 

Vennlig hilsen Kristin Seim, Administrasjonskonsulent
kristin.seim@fotball.no
Tlf. kontor. 73 82 14 61

www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60

Les mer

Spilleplanene for sesongen 2017, Jenter og gutter 11-12 år

Skrevet av Mona Østgård -

Fotballkretsen offentliggjør med dette spilleplanene for sesongen 2017.

Spilleplanene er offentligjort på fotball.no: https://www.fotball.no/turneringer/?d=13

Viser til tidligere eposter vedr. avdelingsoppsett og hvor man skal spille.

NFF Trøndelag har inngått en samarbeidsavtale med TrønderEnergi innenfor barnefotballsegmentet(ytterligere informasjon om denne avtalen kommer på et senere tidspunkt) – seriene for 11- og 12 åringene er derfor benevnt TrønderEnergi-serien.

Fotballkretsen har den siste måneden berammet totalt ca. 9000 kamper.

 

Seriematrisen 2017  – Faste kampdager, bane- og målstørrelse etc.

Vi har i de siste årene jobbet mye med å utvikle seriematrisen, spesielt ifht. faste kampdager slik at lagene opplever en så forutsigbar kamp- og treningshverdag som mulig. Alle lagene er forsøkt lagt inn på en primær kampdag med 2 reservekampdager.

Det er fortsatt utfordringer med antilagssperrer og klubber som har flere lag i samme klasse som fører til at kampene ikke går inn på fast kampdag.
Etter ønske fra klubbene har vi forsøkt å legge flere kamper på helg, dette for å frigjøre mer tid til trening på hverdager. I tillegg er geografi med lange reiseavstander hensyntatt.
Klubber i Trondheim med mange lag vil også få kamper satt opp på Lade KG, Eberg KG og Dalgård KG.

Sett i et spillerutviklingsøyemed og for å frigjøre mer tid til trening, har vi også jobbet mye med banestørrelser for de enkelte klassene og spillformene. Bane- og målstørrelser er angitt i seriematrisen, og det er særdeles viktig at alle klubber og lag forholder seg til våre retningslinjer slik at vi unngår en konkurransevridning (i form av ulik praktisering). Det skal være en naturlig progresjon ved at spilleflaten blir større når man spiller i en høyere spillform og klasse.

Seriematrisen ligger på vår hjemmeside, og vi oppfordrer alle klubber og lag til å skrive ut denne slik at man har denne tilgjengelig når kampene skal spilles: https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/seriematrisen-2017.pdf

Viser for øvrig til spilleregler og retningslinjer for barnefotball: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/

Omberamming av kamp:

Regler og skjema for omberamming av kamp finner dere på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/regler-omberamming-av-kamp/

Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 23. april. Etter denne datoen påløper det et kampendringsgebyr på kr. 500 og gjelder alle typer flytting av kamp. Husk at kampendringer skal være godkjent av motstander og baneansvarlig hjemmelag, og dette bør komme frem av kampendringen.

 

Registrering av resultat

I klassene 11-12 år benyttes ikke tabeller, men alle resultater skal likevel registreres.

Det er hjemmelagets ansvar å melde inn resultatet fra kampen.

Hvordan resultat registreres finner dere informasjon om på vår hjemmeside: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/resultatregistrering/

 

Gjør ellers oppmerksom på at kamprapport ikke skal benyttes i barnefotballen.   

Ønsker alle lag og klubber lykke til med sesongen 2017!

Vennlig hilsen Kristin Seim, Administrasjonskonsulent
kristin.seim@fotball.no
Tlf. kontor. 73 82 14 61

www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60

Les mer

Vi vant Trondheim Kommunes Kulturpris!!!

Skrevet av Mona Østgård - 4. januar 2017

Skandia cup er utrolig stolt over å vinne Trondheim Kommunes Kulturpris. Det er en stor anerkjennelse til fotballavdelingen, hovedkomitèen og de mange i fotballavdelingen som har bidratt med sin enorme innsats – helt siden cup’en første gang ble arrangert i 1975.

Dette har gjort det mulig å gjennomføre vårt store, årlige arrangement for barn og ungdom med stolthet.
Vi ga sist år over 10.000 spillere/trenere/oppmenn –  ren fotballglede i ei hel uke – samlet på Lade Idrettsanlegg!

Tusen takk for uvurderlig bistand fra sponsorer, frivillige og samarbeidspartnere.
Nå gleder vi oss allerede til årets cup – i uke 26.

Les mer

Årshjulet 2017

Skrevet av Mona Østgård - 16. desember 2016

arshjul-2017-nff-trondelag-klubbversjon

reprensentasjonsplan-for-tiltak-med-nff-trondelag-i-2017-stotteverktoy-til-arshjul-2017

Vedlagt finnere dere årshjulet for 2017. Årshjulet viser alle sentrale utviklingstiltak/aktiviteter, startdatoer for de ulike serie/kampaktivitetene, sentrale møteplasser osv.

Vi håper årshjulet er til hjelp for dere klubber med tanke på planlegging av aktivitet i egen klubb samt at det gir dere muligheter for å bestemme hvem som skal delta på ulike aktiviteter i regi av NFF Trøndelag. For å lette dette arbeidet har vi utarbeidet et vedlegg til årshjulet som heter «Representasjonsplan for vår klubb». Bruk denne planen aktivt tidlig i året for å kartlegge hvem som skal delta på de ulike aktivitetene.

Bruk tid i klubben din på å forankre årshjulet slik at det er godt kjent blant alle frivillige i din klubb. Legg gjerne årshjulet ut på klubbens hjemmeside/Facebook mm. Dere må gjerne bruke vårt årshjul som en mal for å definere deres eget årshjul i klubben.

Selv om vi bestreber oss på at ting ikke skal endres fra vi nå lanserer årshjulet og til aktiviteten skal gjennomføres så vil det alltid oppstå behov for justeringer underveis i et helt aktivitetsår. Dere finner til enhver tid et oppdatert årshjul på vår hjemmeside – bruk linken:

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/arshjul-2017/

 

Vennlig hilsen Jan-Roar Saltvik, Daglig leder
jan.roar.saltvik@fotball.no

Tlf: 73 82 14 69. Mobil. +47  911 39 279

www.fotball.no/trondelag
Postadresse: Lerkendal Stadion, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Lerkendal Stadion, Adressatribunen
Telefon 73 82 14 60

Les mer

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

  1. 15AugG12 avd. 07
  2. 15AugJ13 7er 2.div avd. 03
  3. 15AugJ14 7er
  4. 17AugG16 3.div. avd. 03
  5. 17Aug6.div.menn avd. 06